Flere anmeldt for ulovlig fiske

By November 27, 2017 Fagrådet No Comments

Statens naturoppsyn (SNO) har i år anmeldt 40 prosent flere for ulovlig fiske enn i fjor. Ulovlig fangst kan få store konsekvenser for bestanden av laks, sjøørret og sjørøye i flere elver, og for ål og edelkreps i innsjøer. Les mer hos Miljødirektoratet.

UA-33993429-1