Innstramming av fiske etter sjøørret og forbud mot kilenot i tre fjorder

Miljødirektoratet har laget forslag til reviderte fiskeregler for perioden 2021-2025. I det nye forslaget er fisketid for sjøørret strammet inn. Det er videre forslag om å forby kilenot i Oslofjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden. Det er også forslag om å endre regler for fiske i munningsområdene. Fiskeforeninger, lag, organisasjoner og kommuner kan sende innspill til nye...

Kartlegging av sjøørretens vandringsmønster

Kartlegging av sjøørretens vandringsmønster i Vestfold Et samfunnsnyttig prosjekt i regi av Sffal-Faglig samarbeidspartner er Akvaplan Niva Sjøørret er i dag trolig den viktigste sportsfisken i Vestfold. Det er også svært mange unge som driver et aktivt fiske etter sjøørret og interessen er økende. Man kan fiske sjøørret hele året langs kysten av Vestfold. Mange...

Historisk klordosering i Drammenselva

Bilde over: Munningen av Drammenselva omkring 1800, håndkolorert stikk av John W. Edy, fra serien Pittoresque sceneries of Norway Historisk klordosering i Drammenselva Det går mot desinfeksjon av Drammenselva med klor for å eliminere lakseparasitt. Metoden er under gjennomprøving i Driva og konsentrasjonen av klor som brukes er av samme størrelse som i offentlig drikkevann....

Det er mer sjøørret å hente

Bestandene av sjøørret har lenge vært inne i en positiv utvikling. En viktig årsak til framgangen har vært en betydelig innsats i bekkene av frivillige fra fiskeforeninger. Fortsatt er det store områder ørreten er forhindret fra å ta i bruk og det er dermed et stort potensial for videre vekst.

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten. Les hele...

2019 blir villaksens år

Verdens villaks-land har bestemt at det internasjonale villaksåret skal markeres i 2019.  – Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer nå alle interesserte til å være med å feire elvenes konge i 2019, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Les mer

Scroll to top