Det er mer sjøørret å hente

By | Fagrådet | No Comments

Bestandene av sjøørret har lenge vært inne i en positiv utvikling. En viktig årsak til framgangen har vært en betydelig innsats i bekkene av frivillige fra fiskeforeninger. Fortsatt er det store områder ørreten er forhindret fra å ta i bruk og det er dermed et stort potensial for videre vekst. Read More

2019 blir villaksens år

By | Fagrådet | No Comments

Verdens villaks-land har bestemt at det internasjonale villaksåret skal markeres i 2019. 

– Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer nå alle interesserte til å være med å feire elvenes konge i 2019, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer

Miljøinnsats i ørretvassdrag skaper overskudd for samfunnet

By | Fagrådet | No Comments

Blandt lystfiskere er Danmark kendt for sine mange, store havørreder, som man kan fange langs kysterne og i åerne. Ørredernes gydevandløb kan producere så mange vilde havørreder, at en kilometer god gydebæk vurderes at være mindst 283.000 kr. værd for samfundet – hvert år. En ørredungfisk (smolt), der vandrer fra et gydevandløb til havet, er mindst 500 kr. værd, idet en del smolt senere bliver fanget og hjemtaget af lystfiskerne som store havørreder. les mer

Bare en av fem laksestammer i god tilstand

By | Fagrådet | No Comments

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.

Den største negative påvirkningen ut fra antall berørte bestander, uavhengig av størrelsen på effekten, var rømt oppdrettslaks, fulgt av lakselus, vannkraftregulering og arealinngrep. Ut fra størrelsen på effekten i form av redusert bestandsstørrelse, var det de samme fire påvirkningene som var de største, men da med lakselus med størst negativ effekt, fulgt av rømt oppdrettslaks, vannkraftregulering og arealinngrep. Rømt oppdrettslaks har imidlertid ikke bare effekt på bestandsstørrelse; negative genetiske endringer av bestandene er også dokumentert.

Link til rapporten.

UA-33993429-1