Hindres spredning av gyro av en saltbarriere?

Illustrasjon av "hull i saltbarrieren" fra rapporten. Illustrasjon: Camilla Freng Billett og Lars W. Solheim.  Hindres spredning av gyro av en saltbarriere? Hensikten med prosjektet var å undersøke risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) fra Drammenselva, Lierelva og Sandeelva videre til det nasjonale laksevassdraget Numedalslågen i den nasjonale laksefjorden Svennerbassenget.  Sluttrapporten gir en samlet...

345 anmeldelser til politiet i 2022

Miljødirektoratet bruker overtredelsesgebyr blant annet ved manglende betaling av fiskeravgift. Foto: Svein Magne Fredriksen. Overtredelsesgebyr brukes oftere ved mindre miljøkriminalitet Miljødirektoratet har et bredt spekter av virkemidler for å hindre miljøkriminalitet. Det brukes stadig oftere overtredelsesgebyr. 46 ganger i 2022. – Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å sørge for at miljøregelverket blir fulgt og...

Innstramming av fiske etter sjøørret og forbud mot kilenot i tre fjorder

Miljødirektoratet har laget forslag til reviderte fiskeregler for perioden 2021-2025. I det nye forslaget er fisketid for sjøørret strammet inn. Det er videre forslag om å forby kilenot i Oslofjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden. Det er også forslag om å endre regler for fiske i munningsområdene. Fiskeforeninger, lag, organisasjoner og kommuner kan sende innspill til nye...

Kartlegging av sjøørretens vandringsmønster

Kartlegging av sjøørretens vandringsmønster i Vestfold Et samfunnsnyttig prosjekt i regi av Sffal-Faglig samarbeidspartner er Akvaplan Niva Sjøørret er i dag trolig den viktigste sportsfisken i Vestfold. Det er også svært mange unge som driver et aktivt fiske etter sjøørret og interessen er økende. Man kan fiske sjøørret hele året langs kysten av Vestfold. Mange...

Historisk klordosering i Drammenselva

Bilde over: Munningen av Drammenselva omkring 1800, håndkolorert stikk av John W. Edy, fra serien Pittoresque sceneries of Norway Historisk klordosering i Drammenselva Det går mot desinfeksjon av Drammenselva med klor for å eliminere lakseparasitt. Metoden er under gjennomprøving i Driva og konsentrasjonen av klor som brukes er av samme størrelse som i offentlig drikkevann....

Det er mer sjøørret å hente

Bestandene av sjøørret har lenge vært inne i en positiv utvikling. En viktig årsak til framgangen har vært en betydelig innsats i bekkene av frivillige fra fiskeforeninger. Fortsatt er det store områder ørreten er forhindret fra å ta i bruk og det er dermed et stort potensial for videre vekst.

Scroll to top