Flere dugnader for sjøørreten i Østfold

Flere foreninger og lag har gjennomført et imponerende dugnadsarbeid for sjøørreten i Østfold i 2016. Med midler fra Fylkesmannen (fiskefondet) har det bl.a. blitt lagt ut gytegrus og stein i flere kystbekker. På lenkene under kan du lese mer om innsatsen til noen av dem som «brenner» for sjøørreten. Godt Jobba! Les om kultivering av Stordiket i...

Kanstskogen er viktig – ta vare på den

Ved å ta vare på kantskogen hindrer man isskader og reduserer flomskader på jordene. Ved å pleie kantskogen tar du vare på villaks og ørret. Dessuten kan man ikke fjerne kantskogen sånn uten videre. Som bonde  risikerer man faktisk å miste produksjonstilskuddet. Er man grunneier langs vann, bekk og elv er det viktig at man setter seg inn i hva som er reglene og hva...

Bedre kulverter og elvekryssinger

Når vann møter vei har som det som regel vært slik at vannet har måtte tåle å bli begrenset av veien, med konsekvenser for organismer som bruker elva som vei. Her er en serie filmer fra Vermont som viser en helhetlig, romslig og grundig tankegang og praksis ved bygging av kulverter og elvekrysninger. Snurr film 🙂

Kvalitetsklassifisering av 104 laksebestander

I rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitetsnormens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag...

De nye fiskeregler er klare

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra 2016 er fastsatt. De nye reguleringene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Miljødirektoratet har nylig vedtatt reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2016. Med de nye fiskereguleringene er det gjort justeringer i fisketiden i noen...

Scroll to top