38 500 rømt oppdrettslaks

Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38 500 rømt oppdrettslaks. Det er også meldt inn 133 000 rømt regnbueørret og 55 000 rømt torsk.

les mer

Scroll to top