Åpner for steril oppdrettslaks

Foto: © MIR - www.mir.no
Produksjon av steril laks vil kunne redusere risikoen for genetisk påvirkning av villaksbestandene. Foto: © 2012 MIR – www.mir.no

Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om seks nye forskningstillatelser til oppdrett av steril laks for kommersiell produksjon. Målet er å bevare villaksbestanden.

AquaGen og Havforskningsinstituttet skal lede forskningsprosjektet som skal utføres i samarbeid med kommersielle lakseoppdrettere. Oppdretterne som har fått tilsagn om forsøk med matfiskproduksjon i full skala er Nordlaks Oppdrett AS, Mainstream Norway AS, Nova Sea AS, Eide Fjordbruk AS og Midt-Norsk Havbruk AS.

les mer

Scroll to top