Lite sjukdomsframkallande virus på vill laksefisk

Undersøkingar som Havforskingsinstituttet og Veterinærinstituttet har gjort på vill laksefisk,  viser få funn av sjukdomsframkallande virus som er vanlege på oppdrettsfisk. Undersøkingane er gjort på oppdrag for Mattilsynet som ein del av overvakingsprogrammet for sjukdom på vill laksefisk.

 

Scroll to top