Sjøørret går på børs

Fylkeslagene i Norges JFF langs kysten av Østlandet går sammen om å lansere en egen sjøørretbørs. Hensikten er å få mer fokus og kunnskap rundt denne spennende sportsfiskearten, samtidig som man stimulerer til mer fiske.

Sjøørretbørsen er et samarbeid mellom NJFFs fylkeslag i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold, med støtte fra fylkesmennene i de respektive fylkene. Hooked.står som leverandør av den tekniske løsningen.
– Vi håper at sjøørretfiskere vil finne det motiverende å se andres fangster, og at børsen kan stimulere folk til å komme seg ut med fiskestanga, sier Ole Håkon Heier i NJFF Østfold.

Klikk_her!Røper ikke «heite» plasser
Det finnes i dag svært lite oversikt over hvor mye sjøørret som tas opp av sjøen hvert år, og vi vet derfor lite om bestandsutviklinga til denne arten.
– Ved å melde inn sjøørret på sjøørretbørsen kan du bidra til å forbedre forvaltninga av en av våre mest interessant sportsfiskearter. Fangsten registreres kommunevis, så du røper ikke dine «hemmelige fiskeplasser», forteller prosjektansvarlig Ruben A. Pettersen i NJFF Akershus. Du kommer direkte til børsen hos Hooked.no ved å trykke på bildet. Det er også laga ei side på Facebook. Her finner du sjøørretbørsen på Facebook.

Scroll to top