Foreslår todelt lusegrense

Foto: Havforskningen/R. M. Serra Llinares

I områdene med egne soneforskrifter mot lakselus anbefaler Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet at de nye nasjonale grensene for lakselus innføres fram til juli/august, og at det deretter tillates høyere grenser. Helst ville de to instituttene hatt egne utslippstillatelser for lakselus, men før det kan skje trengs det mer kunnskap.

les mer hos IMR

Les om lakselus

Scroll to top