Tok ut 310 rømte laks i Hardanger og Sunnhordland

Elv. Foto: © Fiskeridirektoratet

Vassdraga i Hardanger og Sunnhordland hadde lågare innslag av rømt laks frå oppdrett i 2012 enn det som var gjennomsnittleg i perioden 2004-2011.  Det viser rapporten «Uttak av oppdrettslaks i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland 2012» av LFI Uni Miljø (Laboratorium for ferskvannsteknologi og innlandsfiske). Det vart teke ut 310 rømte oppdrettslaks frå ni vassdrag og frå sjølokalitetar i 2012. les mer her

 

Scroll to top