Mer laks pr kilowatt

CEDREN lanserer miljøhåndbok med ambisjoner om å forene hensynet til både laks og kraftproduksjon.En laks
CEDRENs nye håndbok i miljødesign av regulerte vassdrag viser hvordan dette kan gjøres. I disse dager legger det siste hånd på en unik tiltaksguide. Den beskriver grepene som skal gjøre det praktisk mulig å forene hensynet til laksens behov med ønsker om fortsatt høy vannkraftproduksjon i Norge. Håndboka blir den første i sitt slag i verden. Boka er myntet på vassdragsforvaltere, energiselskaper og andre interessegrupper knyttet til vassdrag. Den endelige versjonen av håndboka vil være klar for distribusjon til våre brukere og interessenter i september. CEDREN inviterer til et eget lanseringsseminar torsdag 19. september i Oslo.
les mer her 

Scroll to top