Miljøpris til NJFF Vestfold

Vutsnittestfold Venstre har valgt å gi miljøprisen for 2013 til NJFF Vestfold. Foreningen får prisen for det arbeidet som er lagt ned for å redde sjøørreten flere steder i fylket.

Fra pressemeldingen til Vestfold Venstre: Det er en viktig oppgave for samfunnet å ivareta  det biologiske mangfoldet og sjøørret er en viktig fiskeart. Sjøørreten er trolig  den mest ettertraktede sportsfisken i Vestfold, både blant barn, unge og sportsfiskere. Ett eksempel på Jeger og fisk sitt arbeid er kultivering av sjøørretbekk ved Eidene på Tjøme. Her har den lokale jeger og fiskeforeningen lagt ned mye tid og krefter for å sette i stand bekken for at sjøørreten skal få et miljø den kan overleve i. Vestfold hadde vært et langt fattigere fylke dersom elver og bekker der sjøørreten gyter ville ha forsvunnet. Det er flere i Vestfold som har gjort en jobb for å redde sjøørreten, men NJFF Vestfold, sammen med sine lokalforeninger har vært viktige pådrivere, og stått for mye av arbeidet som vi nå flere steder i fylket ser fruktene av.

Det er sjette året Vestfold Venstre deler ut miljøpris. Utdelingen skjer i år på  verdensmiljødag den 5.juni på Karljohansvern i Horten. Vestfold Venstre vil uttrykke at vi verdsetter det arbeidet de gjør.

Scroll to top