Tenker i tanken

0006-01
Natur: Slik skal miljøet helst se ut dersom laksefisk skal bli smartest mulig.

Fisk som skal settes ut i vassdrag og sjøer ales gjerne opp i store tanker som ligner lite på naturlig elvemiljø. Nå viser norsk studie at utforming av oppvekstmiljøet kan påvirke intelligensen til smålaks. Laks ble nemlig smartere av naturlig miljø. Småfisk smartere etter åtte uker i stimulerende omgivelser. Les mer på forskning.no

Scroll to top