Rømt oppdrettslaks endrer villaksgenene

Beregnet innkryssing (middelverdi og standardavvik) av oppdrettslaks i de 20 undersøkte villaksbestandene. Figuren viser elvene i rekkefølge fra nord til sør, klikk på den for større versjon. * betyr genetisk forandring med 99 % sannsynlighet. Se den vitenskapelige artikkelen for mer utfyllende informasjon.
Beregnet innkryssing (middelverdi og standardavvik) av oppdrettslaks i de 20 undersøkte villaksbestandene. Figuren viser elvene i rekkefølge fra nord til sør, klikk på den for større versjon. 

Rømt fisk er sett på som ett av de alvorligste miljøproblemene i oppdrettsnæringen, og helt siden lakseoppdrett ble etablert tidlig på 1970-tallet har det pågått en debatt om dette.

– Metodiske begrensninger har medført usikkerhet om hvor stort omfanget av problemet er. Nå har vi imidlertid greid å utvikle kraftigere verktøy som gjør det mulig å måle den prosentvise innkryssingen, sier forsker Kevin Glover. Les mer

Scroll to top