Rhinen vant den europeiske elveprisen for 2013

100_0376
RHINLAKS: Arbeidet med å bedre Rhinens vannmiljø har blant annet resultert i fremgang for den lokale laksestammen i Rhinen.

Den tyske elven Rhinen fikk prisen for en rekke bemerkelsesverdige tiltak i en integrert innsats i vannregionen i mer enn 60 år. Rhinen har vært utsatt for langvarig forurensing og forringelse, som toppet seg i en ødeleggende kjemisk ulykke i 1986, hvor mer enn 40 km av elva ble lagt øde.

Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse av Rhinen (ICPR), og andre interessenter tilnyttet Rhin-bassenget har igangsatt  forvaltningsstrategier innenfor urbant avløpsvann og dramatisk forbedret vannkvalitet i Rhinen, som er drikkevannskilde for ca. 38 millioner mennesker. I tillegg har man de siste 15 årene innført nye og strenge krav til utslipp, ved siden av å ha restaurert mange av tilløpselvene og en betydelig del av våtmarksområdene i det tett befolkede Rhinen-deltaet.

Det europeiske Riverprize dommerpanelet begrunnet valget av Rhinen med at man har vist tydelig lederskap, raffinement og en integrert, kompleks tilnærming til vannregionen. Man har dessuten klart å overvinne en rekke utfordringer og oppnådd reell fremgang for en rekke arter, blant andre Rhin-laksen som har hatt en symbolsk og drivende kraft i prosjektet.

Scroll to top