Tøff vinter for sjøørreten på Skagerrakkysten

I GOD FORM: Sjøørretyngel fra Solbergbekken under elfiske i september 2013. På tross av rikelig med 1+ og 2+ var den nesten umulig å finne 0+, noe som trolig skyldes frost.
I GOD FORM: Sjøørretyngel fra Solbergbekken under elfiske i september 2013. På tross av rikelig med 1+ og 2+ var den nesten umulig å finne 0+, noe som trolig skyldes frost.

Ivrige fiskere som driver dugnad i sjøørretbekker i Vestfold, har i sommer vært svært bekymret for sjøørreten i området. De har nemlig nesten ikke har funnet ørretyngel i elvene sine. Det har vært spekulert i årsaker som en eksplosjon av antall fiskere, forurensning i bekkene, mye mink og ulovlig fiske med garn. Nå har imidlertid to undersøkelser trolig avdekket mysteriet. les mer her

Scroll to top