Sjøørret i Ørebekk (Revebukta)

ørebekk
HJEMVENDT: Sjøørreten har funnet veien tilbake til Revebukta

Etter navnet å dømme har Ørebekk trolig hatt en sjøøørret bestand tidligere. Ørebekk ble el-fisket første gang  den 27.2.1998, men uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid konkludert med at bekken hadde et potensial som sjøørretbekk, og at den burde undersøkes nærmere ved en senere anledning og på et gunstigere tidspunkt på året.
I november 2013 fikk Fylkesmannen tips fra sportsfisker Endre Stensrud fra Halden om at han hadde observert både gytefisk og ungfisk i bekken. For å få undersøkt dette nærmere foretok Fylkesmannen et nytt el-fiske i bekken den 27.11.2013.

les rapporten her

 

Scroll to top