Sjøørreten får flere venner

“Sjøørretens venner” restaurerer og utbedrer gyteområde

I Sarpsborg finnes det mange lidenskaplige fluefiskere som elsker sjøørretfiske. Nå har også noen av dem insett at bekkene er selve grunnlaget for et godt sjøørretfiske, og ønsker å gjøre noe for sjøørreten.
Fagrådet har fått mange positive tilbakemeldinger på brosjyra “Sjøørreten trenger flere venner”. Brosjyra er også mye av grunnen til at fluefisker Andreas Johansen tok kontakt med fylkesmannen med ønske om å gjøre noe i bekkene. Formann i fagrådet var glad for et slikt initiativ, og la til rette for tiltak på en delvis gjenslammet gyteplass i Guslundbekken i Sarpsborg kommune.
Nødvendige redskaper ble innkjøpt og gytegrus bestilt. Dugnadsgjengen har bestått av 7-8 personer og arbeidet har blitt utført med håndmakt. Først ble den eksiterende gytegrusen i bekken renset ved hjelp av en rist. Deretter ble leire og slam fjernet på gyteplassen før den rensede gytegrusen ble lagt tilbake. Senere ble det fylt på med mer gytegrus slik at laget med gytegrus nå er 30-40 cm dypt på en strekning på ca. 1,5 x 3 m. To slike gyteområder er nå rensket og tilrettelagt for gytende sjøørret.Det blir spennende å se om sjøørreten tar disse i bruk allerede i høst. Forhåpentligvis vil dette øke overlevelsen fra rogn til yngel og på sikt også smoltproduksjonen i Guslundbekken.
-Kanskje vi gjennom dette prosjektet kan se konturene av noe større, hvor vi får flere små grupper, foreninger eller lag som ønsker å ta vare på gytebekkene. Muligens en form for “adopsjonsordning” hvor den enkelte bekk får sine “faddere”/sjøørretvenner, sier Leif Roger Karlsen, fiskeforvalter i Østfold.

Scroll to top