Bedre for laksesmolten, negativt for sjøørret

Foto: R. M. Serra Llinares
Foto: R. M. Serra Llinares

Resultatene fra årets overvåking av lakselus tyder på at det i år har vært lavere infeksjonspress langs deler av Vestlandet (Rogaland, Hardanger, Sogn) og Midt-Norge (Trondheimsfjorden) på våren og forsommeren enn det som ble observert i fjor.

Les mer

Scroll to top