Mange bekker små

Ny bekk på Hvaler

Enda en ”ny” sjøørretbekk oppdaget på Hvaler

I år har antallet registrerte sjøørretbekker i Østfold økt med 1. Bekken er oppdaget på Vesterøy og kalles Langekilbekken. Bekken er kjent som en god sjøørretbekk fra tidligere. Det er medlemmer av Hvaler JFF som har sporet opp den nye bekken. Langekilbekken ble el-fisket nå i høst, og det ble funnet bra med ungfisk på den nedre delen av bekken. Uheldigvis er bekken lukket over en lengre strekning etter at kommunen la ned ny vann og avløpsledning på begynnelsen av 2000 tallet, og fisken når ikke lenger opp til de beste gyte- og oppvekstområdene.  Det er nå registrert 5 sjøørretbekker på Hvaler.
Bildet viser øvre deler av Langekilbekken på Vesterøy, Hvaler kommune

Scroll to top