Telling viser stor rømming

68 000 rømte laks på Bømlo. Foto: © Eksportutvalget for fisk
68 000 rømte laks på Bømlo. Foto: Eksportutvalget for fisk

20. desember 2013 blei det gjennomført telling av laks ved lokaliteten Klungsholmen ved Espevær på Bømlo. Tellinga syner at over halvparten av fisken i merden har rømt.
Fiskeridirektoratet region Vest mottok  7. desember 2013 melding om rømming frå NRS Feøys sin lokalitet Klungsholmen ved Espevær på Bømlo.
I meldinga blei det oppgitt at den mest sannsynlege årsaka var gnag mot not frå oppheng til brunnring. Ifølge rømmingsmeldinga del 1 var det opphavleg 129 067 laks med ei snittvekt på 2,88 kg i ein av merdane. les mer

 

Scroll to top