Laveste fangst-tall i nyere tid

width_433Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2013 er redusert med 22 prosent siden 2012. Nedgangen er spesielt stor for mellomlaks og storlaks. Tallene tyder på at de ekstraordinære reguleringene sommeren 2013 kan ha vært viktige for å sikre videre produksjon av laks i elvene. les mer

Scroll to top