Urapporterte rømminger gir uklart rømmingsbilde

Oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk
Fiskeridirektoratet har de senere årene hatt et særskilt fokus på drypprømming av smolt. Foto:© Eksportutvalget for fisk

Fiskeridirektoratet mottok i 2013 melding om 18 rømmingshendelser ved oppdrettsanlegg for laks, der det totalt rømte i underkant av 200 000 fisk.

Urapporterte rømmingshendelser og drypprømming rundt smoltstadiet gjør at dette tallet ikke angir det totale omfanget.

 les mer

Scroll to top