Rekordhøyt forbruk av miljøskadelige lusemidler

Infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk har forverret seg i år sammenlignet med i fjor
Infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk er et problem

Økningen av bruk av miljøskadelige lakselusmidler i fiskeoppdrettsnæringen fortsetter, viser tallene for 2013. Det haster nå å få på plass nye tiltak mot lakselus.

Scroll to top