Sterkere vern av sjøørret og laks i Sverige

Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige innfører nye og strengere regler for fiske etter laks og sjøørret i Skagerrak, Kattegat og Østersjøen, med virkning fra og med 7. mars 2014.

For Skagerrak og Kattegat innebærer de nye reglene at det blir forbudt å fiske laks og sjøørret med drivgarn og forankrede flytegarn. I vannområder med større dyp enn 3 meter blir garnfiske etter laks og sjøørret forbudt.

For fiske med håndredskap innføres det fangstbegrensning “bag limit” på maks to fisker pr. døgn/fisker av den sammenlgte fangsten av laks og sjøørret. Gjelder ikke i Svinesund/Iddefjorden.

Faststående redskap som i noen del er høyere enn 1,5 meter får ikke settes ut i private vann/innsjøer uten tillatelse fra Länsstyrelsen.

Ved fiske med faststående redskap (unntatt i Svinesund/Iddefjorden) blir det dessuten påbudt å slippe ut igjen all laks som ikke er merket ved fettfinneklipping.

Du kan lese mer om de nye reglene på lenken

 

 

Scroll to top