Reguleringer av laksefiske i enkelte vassdrag er justert

IMGP2193Endringene i reguleringsbestemmelser for elvefisket etter villaks, sjøørret og sjørøye for 2014 er nå vedtatt. I utgangspunktet videreføres bestemmelsene med noen endringer i enkelte vassdrag. ler mer her

Scroll to top