Lakseseminar i Kristiansand

DSC_2267Norske Lakseelver inviterer til innholdsrikt villaksfaglig seminar i samband med sitt landsmøte i Kristiansand. Målet er å skape en viktig møteplass for utveksling av erfaringer og idéer, og det blir fokusert på hva ny teknologi og miljødesign kan bety for å styrke fiskebestandene.

– I tillegg til ei oppdatering på status og trusler for villaksen og sjøørreten, gis et innblikk i Sørlandets laksesuksess etter mange år med sur nedbør og fiskedød. Med et spennende og inspirerende program ønsker vi at så mange som mulig vil komme, heter det invitasjonen.

Allsidige tema
Målgruppe for seminaret er elveeiere, villaksinteresserte organisasjoner og personer, politikere og beslutningstakere lokalt og sentralt, samt forskere og byråkrater som jobber med villaks og sjøørret. Noen av foredragstemaene er:

  • Miljødirektoratets ansvar for å trygge villaksens framtid
  • Trusselbildet for villaksen: Oppdrett, gruvedrift, vassdragsregulering m.m.
  • Oppdrettsindustriens påvirkning med rømming og lakselus
  • Hva gjør Fiskeridirektoratet for å redusere rømmingene av oppdrettslaks?
  • Merking og sporing av oppdrettslaks for å redusere effekten av rømt fisk i elvene
  • Hvordan påvirker kraftregulering av elver produksjonen av villaks?
  • Hvordan kan miljødesign og flaskehalsanalyser gi mer laks i regulerte elver?
  • Konsesjonskrav til kraftregulantene for å styrke villaksbestandene
  • Hva gjøres av tiltak i elvene for å bevare villaksen?
  • Villaksens tilbakekomst på Sørlandet – suksessen med kalking og laksefiske

Foredragsholdere
Foredragsholdere er blant anna Øystein Djupedal (Fylkesmann i Aust-Agder), Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet), Liv Holmefjord (fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet), Geir Lasse Taranger (forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet), Torbjørn Forseth (seniorforsker, NINA/CEDREN), Eva Thorstad (forsker, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning), og Frode Kroglund (forsker, NIVA).

I tillegg kommer flere stortingspolitikere fra både Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen. Oppdatert seminarprogram finner du her

Scroll to top