Ny rapport om tilstanden for villaksen

lakseryggVitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag publisert sin årsrapport for norske laksebestander. VRL er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2009. Rådet utarbeider en årlig rapport som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. les mer her

Scroll to top