Sjøørret hardt rammet av lakselus

Lakselus paa fisk
Foto: Havforskningen/ R. M. Serra Llinares

Sjøørret ble hardt rammet av lakselus i sommer, sannsynligvis har mange lokale stammer hatt skadelige nivåer av lus. For laksesmolten har det gått bedre, langs store deler av kysten har mesteparten av smolten sannsynligvis unnsluppet lus. Seint utvandret smolt kan enkelte steder ha fått mer lus.  Les mer

Scroll to top