Har beslaglagt over 12 km med ulovlige garn

Direktør i Statens naturoppsyn Pål Prestrud er bekymret over hvor omfattende det ulovlige fisket er. Foto: Georg Bangjord
Direktør i Statens naturoppsyn Pål Prestrud er bekymret over hvor omfattende det ulovlige fisket er. Foto: Georg Bangjord

Tall fra årets lakseoppsyn viser at mengden ulovlig garnfiske er svært omfattende. 431 garn på til sammen 12 km er inndratt av Statens naturoppsyn hittil i år. I tillegg kommer tallene fra Politiet og Kystvakten.

les mer her

Scroll to top