Akvakultur bør betale for fangst av rømlinger

Fiskeridirektoratet skriv i høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at man er positive til ei ordning der akvakulturnæringa skal betale for utfisking av rømt oppdrettsfisk i vassdrag.
les mer

Scroll to top