Bekymret for genetisk invasjon

nina_logoNINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år. I ny overvåkingsrapport fra NINA utrykkes det også en bekymring for at fisk som kunne klassifiseres som villaks, basert på skjellkarakterer, har vist seg å være genetisk oppdrettslaks eller krysninger mellom oppdrettslaks og villaks. les mer

Scroll to top