Vurderer massive tiltak mot Gyro i Drammenselva

utbredelse
Utbredelse av Gyrodactylus Salaris i Sør Norge, og tre aktuelle risikosoner.

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva. les mer

Scroll to top