Vil avsløre om det er oppdrettslaks i slekta med gentester

Bcrablmet
Markører: Bruk av fluoriserende markører for å sjekke slektskap ved DNA Foto Wiki

Hvert år rømmer oppdrettslaks og vandrer opp i villakselver, der de kan gyte og få avkom med villaks. Å ha en oppdrettslaks i slekta er imidlertid ikke noen fordel for en laks som lever i naturen. Avl på kommersielt viktige egenskaper hos oppdrettslaksen har nemlig ført til genetiske forandringer som ikke er fordelaktige i naturen.

Med molekylærgenetikk kan forskerne nå avsløre opphavet til laksen. Det sikrer riktig valg av stamfisk for fiskeutsetting.
Les mer

Scroll to top