Havforskningen har kartlagt mengden opprettslaks i elver

Nå foreligger den første rapporten fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridirektoratet, der i alt 140 elver er undersøkt. Resultatene viser at det er et høyt innslag i 30 elver, og moderat til lav innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 elver.

les mer her

Scroll to top