Mer lakselus fører til mindre sjøørret

sjøaure56s
Sjøørret. Foto: Eva Thorstad / NINA.

Lakselusa kan påvirke både vekst, overlevelse og atferd hos sjøørreten, ifølge en omfattende internasjonal kunnskapsoppsummering. Sammen med andre forskere fra ledende miljøer i Norge, Irland og Storbritannia, har NINA oppsummert effekten lakselus har på sjøørret, basert på en gjennomgang av internasjonale vitenskapelige publikasjoner.
–  Det er et stort arbeid som er lagt ned, forteller NINA-forsker Bengt Finstad, som har ledet arbeidet. Les mer

Scroll to top