Fortsatt historisk lave laksefangster

width_433Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført ekstraordinære reguleringer i 2015.

les mer her

Scroll to top