De nye fiskeregler er klare

gutt-med-to-lakserReguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra 2016 er fastsatt. De nye reguleringene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Miljødirektoratet har nylig vedtatt reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2016. Med de nye fiskereguleringene er det gjort justeringer i fisketiden i noen sjøregioner og flere vassdrag. les mer her

Scroll to top