Bare hver tredje laksebestand var uten spor av oppdrettslaks

Foto © Eva B. Thorstad/NINA
Foto © Eva B. Thorstad/NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Basert på genetisk analyse av 20 000 laks klekket i naturen har forskerne klassifisert 125 laksebestander. Les mer

Scroll to top