Flere dugnader for sjøørreten i Østfold

Flere foreninger og lag har gjennomført et imponerende dugnadsarbeid for sjøørreten i Østfold i 2016. Med midler fra Fylkesmannen (fiskefondet) har det bl.a. blitt lagt ut gytegrus og stein i flere kystbekker. På lenkene under kan du lese mer om innsatsen til noen av dem som «brenner» for sjøørreten. Godt Jobba!
Les om kultivering av Stordiket i Skjeberg på ørret.com
Les om Forsetlundbekken i Onsøy på NJFF Østfold

Scroll to top