Ny rapport om sjøørretbekker i Vestby.

Semesteroppgave ved NMBU tar for seg utvalgte sjøørretbekker i Vestby kommune i Akershus. Den gir en oversikt over bekkene, og mulige tiltak for sjøørreten, samt utfordringer og begrensninger. Rapporten finner du her.

Scroll to top