Norsk villaksfangst halvert på 30 år

I fjor ble det fisket 180 300 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. Det er en nedgang på 9 prosent fra året før, og i løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert.

Av disse fiskene ble 79 prosent avlivet og 21 prosent ble sluppet levende ut igjen, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge organisasjonen Norske Lakseelver bekrefter tallene observasjoner gjort av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om at innsiget av villaks til norskekysten er halvert de siste 30 årene.

– Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Sommeren 1986 fanget sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Størst nedgang i laksefisket var det i Nord-Trøndelag og Rogaland, ifølge tall fra SSB.

Tana med sideelver var det viktigste fiskevassdraget med en samlet fangst på 38,6 tonn. Det er en økning på 0,3 tonn fra 2015. Deretter fulgte Gaulavassdraget og Namsenvassdraget med henholdsvis 27,4 og 24,2 tonn. Det er en økning for Gaulavassdraget og en nedgang for Namsenvassdraget.

Scroll to top