Glomma og Aagaardselva i 2016

I Aagaardselva ble det ikke fanget stamfisk i 2016. I Glomma ble det i år satt ut 17 800 stk smolt. Det ble også satt ut ca 56 000 stk uforet yngel. Disse ble satt på litt forskjellige steder under Sarpsfossen.  les mer om året på NGOFAS hjemmeside eller last ned den litt mer detaljerte november rapporten.

Scroll to top