Ga sjøørreten gyteområdet tilbake

God ingeniørkunst på lag med naturen sørget for at sjøørreten i Sverresdalsbekken fikk tilbake sine gamle gyteplasser. Selv om det gjenstår en del opprydding i VA-nettet valgte man å åpne bekken, for nettopp bedre å se hva som bør gjøres videre.

Scroll to top