Ikke lenger tvil om den genetiske påvirkningen

Det er ikke lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påvirkar genene til villaks. Det er konklusjonen etter at forskere har gått gjennom og samla all tilgjengelig kunnskap for å se om det er mulig å konkludere. Selv omtaler forskerne den nye publikasjonen som et leksikon over genetisk påvirkning.

Scroll to top