Satsing på sjøørret

Sjøørretbestanden langs kysten på Østlandet og Sørlandet vokser. Bak ligger et målrettet arbeid for å få skikk på de små og store gytebekkene. Les mer

Scroll to top