Verdien av en bekk og sjøørret som merkevare

En fiskebestand har en naturverdi som samfunnet skal verne om. I tillegg skapes det i dag stadig større økonomiske verdier ved kommersiell utnyttelse av fisketurisme. Danskene ligger lagt framme og er i ferd med å gjøre sjøørret til en merkevare.

Stadig flere av de ivrige reiser til Bornholm for å fange de store. Sjøørretturisme er blitt et moderne fenomen. Danskene ligger i front. Bekker forbedres og bestandene bygges. Tilstrømningen av fiskere til Danmark øker.

Som en del av forskningen omkring den nye næringen har man kartlagt økonomien, og regnet seg fram til verdien av en sjøørretbekk. Under et seminar om sjøørret holdt i Fevik den 23 mars i år holdt Kaare Manniche Ebert, biolog hos Danmarks Sportsfiskeforbund et foredrag der han berørte nettopp dette.  Han kunne fortelle at som en konsekvens av ny bevissthet om økonomien hadde forvaltningen av sportsfisket forandret seg drastisk de siste år.

– De danske politikere har fået øjnene op for, at lystfiskeri er en vigtig rekreativ ressource, der skaber værdi i Vandkantsdanmark, sa Ebert.

Fra Mariager Fjord

Mange milliarder
Bakgrunnen for politikernes interesse er at man har kartlagt de økonomiske sidene ved fritidsfiske. Man har funnet ut at fritidsfisket gir et bidrag til dansk økonomi på 3 millliarder kroner(DK)(2010), som sysselsetter 2473 personer og gir skatteinntekter på flere hundre millioner kroner.

Man har videre regnet seg fram til at omsetningen som følger med en fanget sjøørret ligger på ca. 2500 kroner pr kilo (2013) mens en gjedde ligger på ca. halvparten. Dette inkluderer hva fiskere bruker på overnatting, guide, opphold, lokale butikker osv og er verdier som kommer lokalsamfunnene til gode. I regionen Zealand har derfor 12 kommuner gått sammen, under en logo, å videreutvikle denne type turisme. På Fyn har en investering på 4 mill. årlig gitt en økning i omsetning i turisme på 38 mill og 28 nye årsverk. Danmark myldrer av lignende prosjekter.

– Som en konsekvens er det ikke længere kun biologien, der danner grundlag for forvaltningen. Turisme, socioøkonomi og de frivilliges arbejde med at øge fiskebestandene har fået indflydelse på de seneste bekendtgørelser, fortalte Ebert. En følge av den nye forståelsen er at man har begynt å forby garnfiske og øke fredningen.

Ti tusen pr meter
I et foredrag ved samme seminar la Jan Nielsen ved DTU Aqua fram tall som viser at sportsfiskere i Danmark hver år fanger og tar med hjem en sjøørret for hver 4-6 meter ørredbekk med god bestand.

– En strekning på velfungerende sjørretbekk bidrar erfaringsmessig til verdiskapningen i samfunnet med ca ti tusen kroner per meter. Dette betyr at tusen meter sjøørretbekk vil kunne generere en omsetning på en million kroner pr år, forklarte Nielsen.
I det lange løp vil dermed restaurering og forbedring av forholdene for sjøørret være en svært god lokal investering. Sjøørreten holder seg i stor grad langs kysten omkring sitt fødested, lokale tiltak gir dermed store verdier tilbake til en region.
De meste beryktede sportsfiskere etter sjøørret foregår på Bornholm, der langsiktig arbeid for å bedre forholdene for fisken går parallellt med å utvikle turisme.

– Et område som bør nevnes som en stor suksess, som kanskje er Danmarks mest fiskerike og muligens også vakreste fjord er Mariager Fjord. Her er det Villestrup å som forsyner fjorden med verdifull fisk, fortalte Nielsen.

Mariager Fjord

 

Scroll to top