Flere anmeldt for ulovlig fiske

Statens naturoppsyn (SNO) har i år anmeldt 40 prosent flere for ulovlig fiske enn i fjor. Ulovlig fangst kan få store konsekvenser for bestanden av laks, sjøørret og sjørøye i flere elver, og for ål og edelkreps i innsjøer. Les mer hos Miljødirektoratet.

Scroll to top