Vil vite mer om villaksens liv i havet

Flere forskningsmiljøer forener krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet. 

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks (Salmo salar). Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.  les mer

Scroll to top