Effekter av lakselus på villaks og sjøørret

Oppsummerer lakselusforskning: Ville lakse- og sjøørretbestander har i mange områder med stor oppdrettsaktivitet blitt negativt påvirket av lakselus, til tross for tiltak. les mer

Scroll to top